wordpress themes.

Fundacja Ternopilska prowadzi działania na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce. Promujemy wartości międzykulturowe i udzielamy cudzoziemcom pomocy prawnej.

****

Fundacja Ternopilska od października 2018 jest zarejestrowanym podmiotem ekonomii społecznej (uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego).

Co to znaczy przedsiębiorstwo społeczne?

Według najpopularniejszej europejskiej definicji EMES (European Research Network) przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Zapraszamy do naszego biura:

WARSZAWA ul. Bagatela 12 lok. 503, V piętro

ŻYRARDÓW ul. 1 Maja 43b

Napisz do nas:

ternopilska@gmail.com

m.jakubowycz@ternopilska.com