wordpress themes.

Kim jesteśmy

Misja

Naszą misją jest prowadzenie działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowanie wartości międzykulturowych.

Fundacja wspiera migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej. Pomaga w uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość.

Cele

Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski, m.in.:

  • zgodnej z prawem pomocy na rynku pracy
  • promowanie edukacji wśród osób młodych i dorosłych
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa polskiego oraz praw człowieka
  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych
  • organizowanie konferencji i szkoleń
  • promowanie kultury ukraińskiej

Fundacja Ternopilska należy do Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie.

Deklaracja Koalicji, Raport Koalicji

Od Mariji Jakubowycz

19 listopada 2009 roku złożyłam oświadczenie woli o założeniu Fundacji na rzecz Migrantów Ukraińskich w Polsce – było to duże pozytywne wydarzenie w moim życiu i co najważniejsze, przemyślana latami decyzja. 4 grudnia podałam wniosek do Krajowego Sądu o rejestrację Fundacji w celu zdobycia osobowości prawnej. Istotnym faktem jest to, że jest to jedna z pierwszych organizacji powstających dzięki migrantom ukraińskim w Polsce i działająca na ich rzecz. Intensywna migracja ukraińska do Polski trwa od początku lat 90. XX wieku. Jednak niski społeczny status, niestabilność finansowa i sytuacja życiowa, skomplikowane przepisy przy założeniu organizacji pozarządowych w Polsce przez te długie lata uniemożliwiały powstanie organizacji z pełną osobowością prawną, która by zrzeszała ukraińskich migrantów i działałaby na rzecz ich praw. Drugą organizacją o podobnej specyfice jest powstająca teraz w Gdańsku organizacja mojej koleżanki Niny Padun, która ma nazwę „Perechrestia – Zatoka gdańska”, będziemy nawzajem się wspierać w naszych działaniach.