wordpress themes.

O fundacji

Fundacja Ternopilska – to jedna z pierwszych pozarządowych organizacji w Polsce założona przez migrantkę z Ukrainy. Marija Jakubowycz założyła fundację w grudniu 2009 r. Założeniem działalności fundacji jest stworzenie płaszczyzny do współpracy migrantów w Polsce. Drzwi fundacji zawsze otwarte są dla współpracy na rzecz różnorodności wielokulturowej. Chcemy aktywnie działać w sferze edukacji, wspierać rozwój osobisty, podnosić świadomość własnej tożsamości, promować kulturę oraz wolontariat na rzecz migrantów.

Głównym celem fundacji jest udana integracja migrantów ze społeczeństwem polskim w poszanowaniu jego praw i kultury, a także promowanie norm i zasad funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa i przeniesienie tej wiedzy na grunt ukraiński. Dołożymy wszelkich starań, aby budować pozytywny wizerunek Ukrainy i jej obywateli w międzynarodowej społeczności.

W skład Zarządu i Rady fundacji weszli przyjaciele założycielki, ludzie o wysokiej kulturze osobistej, ogromnej wiedzy i profesjonalizmie.

Fundacja Ternopilska należy do Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie.

Deklaracja Koalicji

Raport Koalicji