wordpress themes.

Komu pomagamy

Działalność fundacji jest skierowana do migrantów, pomagamy między innymi:

W zakresie edukacji

 • osobom z zamiarem podjęcia/ kontynuacji studiów w Polsce
 • pomoc przy nostryfikacji dyplomów/ stopni naukowych
 • pomoc w znalezieniu grantów studenckich
 • pomoc przy wymianach studenckich
 • organizowanie klubów czytelnika oraz biblioteki multimedialnej
 • organizowanie szkoleń dla migrantów i pracodawców

W zakresie zatrudnienia

 • osobom pracującym z legalizacją pobytu
 • osobom poszukującym pracy/ stażu/ praktyk
 • pracodawcom w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • w trudnej sytuacji życiowej
 • w rozwoju ścieżki zawodowej

W zakresie promowania kultury

 • przedstawicielom ukraińskiej sztuki i literatury w Polsce
 • przedstawicielom polskiej sztuki i literatury w Ukrainie
 • pomoc w zakresie wymiany twórczych grup
 • organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych

Jak pomagamy ?

Tłumaczenia*

Proponujemy darmową pomoc wszystkim migrantom przy tłumaczeniach (ustnych oraz pisemnych) w urzędach, szpitalach, szkołach oraz innych instytucjach. Nasi pracownicy oraz wolontariusze biegle znają: ukraiński, rosyjski, polski oraz angielski języki.
*Prośba nie mylić z tłumaczeniem przysięgłym przy tłumaczeniu dokumentów.

Pomoc prawna

Prowadzimy konsultacje w zakresie legalizacji pobytu, prawa pracy, repatriacji, zjednoczenia rodziny oraz innych trudnych sytuacjach życiowych. Pomagamy w pisaniu i tłumaczeniu wniosków, odwołań, skarg oraz innych dokumentów.

Informowanie

Zespół fundacji na bieżąco monitoruje zmiany, które maja istotny wpływ na poprawę warunków nauki, pracy oraz życia w Polsce. Zbieramy również informację o uczelniach, ubezpieczeniach zdrowotnych, usługach banków, pozycji i możliwości pracodawców, aby je udostępniać w celu poprawienia warunków życia migrantów, turystów, przedstawicieli sztuki. Baza powstających informatorów ma ułatwić osobom zainteresowanym w dostępie do informacji.

Spotkania integracyjne

Na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych oraz zainteresowanych, bez znaczenia jakiej narodowości jesteś i w jakim języku mówisz. A jeśli lubisz śpiewać, to zapraszamy do uczestnictwa w chórze.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach w kategorii Działania.