wordpress themes.

Komu pomagamy

Działalność fundacji jest skierowana do migrantów, pomagamy między innymi:

W zakresie edukacji

 • osobom z zamiarem podjęcia/ kontynuacji studiów w Polsce
 • pomoc przy nostryfikacji dyplomów/ stopni naukowych
 • pomoc w znalezieniu grantów studenckich
 • pomoc przy wymianach studenckich
 • organizowanie klubów czytelnika oraz biblioteki multimedialnej
 • organizowanie szkoleń dla migrantów i pracodawców

W zakresie zatrudnienia

 • osobom pracującym z legalizacją pobytu
 • osobom poszukującym pracy/ stażu/ praktyk
 • pracodawcom w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • w trudnej sytuacji życiowej
 • w rozwoju ścieżki zawodowej

W zakresie promowania kultury

 • przedstawicielom ukraińskiej sztuki i literatury w Polsce
 • przedstawicielom polskiej sztuki i literatury w Ukrainie
 • pomoc w zakresie wymiany twórczych grup
 • organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych