wordpress themes.

Wiadomości

Spotkanie 13 listopada w Ożarowie Mazowieckim

W ramach Klubów Czytelnika odbyło się kolejne spotkanie w Ożarowie Mazowieckim przy współpracy lokalnego samorządu. Głównym tematem naszego spotkania było przedstawienie miesięcznika Naszy Wybir na terenie gminy – po raz pierwszy podobna publikacja jest wydawana w całości dla migrantów z Ukrainy. Udało się nam porozmawiać z przedstawicielami redakcji miesięcznika oraz przedstawicielami Fundacji Nasz Wybór, która m.in. zajmuje się przygotowaniem czasopisma. Przedyskutowaliśmy w naszym gronie na ile dany produkt może się zmienić i czy powinien się zmieniać żeby wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa migrantów ukraińskich.  W ramach omawiania miesięcznika Nasz Wybir udało się nam porozmawiać na temat problemów z edukacją dzieci ukraińskich migrantów w Polsce – w szczególności nauczania języka ukraińskiego.

Następnie poruszyliśmy temat pomocy osobom bezdomnym na terenie Warszawy – a szczególnie bezdomnym migrantom, gdyż na dany moment praktycznie nikt nie poruszał danej kwestii i skala danego zjawiska też nie była badana. Fundacja Ternopilska chce pomóc takim osobom – dlatego ważnym było dla nas wysłuchanie różnych opinii na temat tego jak efektywnie pomóc ludziom w ciężkiej sytuacji życiowej, a do tego przebywających za granicą. Pod czas spotkania Klubu Czytelnika dodatkowo zostały poruszone kwestie interwencji społecznej w przypadku zaniedbania obowiązków rodzicielskich wobec dzieci oraz w przypadku przemocy wobec kobiet-migrantek  – kiedy warto podjąć działania, do kogo można się zwrócić i kiedy najlepiej to zrobić. Na sam koniec miała miejsce gorąca dyskusja dotycząca tzw. „szarej strefy” – w szczególności tworzonej przez pracowników z Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na nasze spotkanie oraz bardzo interesującą dyskusję. Zapraszamy ponownie już wkrótce!