wordpress themes.

Wiadomości

Ruch bezwizowy

Fundacja dołączyła do koalicji organizacji podtrzymujących Apel Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 roku.

Apel Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 roku Koalicja na rzecz ruchu bezwizowego w Europie wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującymi się od czasu wEuropa - mapa ruchu bezwizowego.yborów prezydenckich 19 grudnia 2010 naruszeniami praw człowieka na Białorusi:

  • Pokojowa demonstracja przeciw oszustwom wyborczym, która miała miejsce w dniu wyborów, 19 grudnia 2010 roku, została brutalnie stłumiona. Policja zatrzymała ponad 600 osób. Codziennie dochodzą informacje o nowych aresztowaniach i rewizjach wśród dziennikarzy, działaczy politycznych i społecznych, w lokalach organizacji i niezależnych mediów.
  • Siedmiu kandydatów uczestniczących w wyborach zostało zatrzymanych i osadzonych w areszcie KGB z pogwałceniem obowiązującego w Białorusi prawa, gwarantującego immunitet wszystkim kandydatom, przynajmniej do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Wielu obywatelom Białorusi postawiono zarzuty organizacji i uczestnictwa w nielegalnych demonstracjach, za co grozi im kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności…

Zobacz w całości: Deklaracja w sprawie Białorusi

Zobacz również: Deklaracja Koalicji, Raport Koalicji

Sygnatariusze Apelu m.in.:
Belarus Watch, Litwa
Biuro na rzecz Demokratycznej Białorusi, Białoruś/Bruksela
Centrum Badawcze Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Słowacja
Centrum na rzecz Innowacji Społecznych, Białoruś
Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska
Centrum Studiów Europy Wschodniej, Litwa
EUROBELARUS
Euro Citizen Action Service, ECAS, Bruksela
Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polska
Fundacja Otwarta Estonia, Estonia
Fundacja Sorosa, Łotwa
Fundacja im. Stefana Batorego, Polska
Fundacja na rzecz Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Gruzja
Grupa Wschód – Szwedzka Inicjatywa na rzecz Demokracji i Praw Człowieka, Szwecja
Inicjatywa Europa bez Barier, Ukraina
Inicjatywa Wolna Białoruś, Polska
Instytut Polityki Publicznej, Mołdawia
Instytut Społeczeństwa Otwartego, Bruksela
Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia, Bułgaria
Instytut Spraw Publicznych, Polska
Instytut na rzecz Współpracy Euroatlantyckiej, Ukraina
Ośrodek Badawczy Globalizacji i Współpracy Regionalnej, Armenia
Ruch Społeczny “Wielonarodowa Gruzja”, Gruzja
Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, Czechy
Towarzystwo Europejskie, Węgry

Tags: , , ,