wordpress themes.

Działania

W chwili obecnej fundacja skupiła się w obszarach:

Edukacja

  1. Stworzenie wyczerpujących informatorów z zakresu prawa, nauki i prowadzenia działalności gospodarczej dla cudzoziemców.
  2. Podniesienie kwalifikacji językowych pracowników organizacji pozarządowych.
  3. Stworzenie oferty bezpłatnych szkoleń dla pracodawców, zatrudniających cudzoziemców.
  4. Stworzenie oferty bezpłatnych kursów dla migrantów: językowych, prawa pracy oraz podwyższające kwalifikacje.

Europejski klub czytelnika

Projekt ten ma na celu przygotowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej z migrantami metodą Europejskiego klubu czytelnika oraz stworzenie lokalnych EKC w miejscach ich większych skupisk. Działalność edukacyjna ma za zadanie zapoznać imigrantów z bogactwem kulturowym kraju, w którym przebywają i z którego pochodzą. Dzięki temu, poznają też własne cechy kulturowe i staja się bardziej świadomymi własnej tożsamości narodowej, godności i wartości.

Doradztwo zawodowe

  1. Stworzenie szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy Ukraińcy na polskim rynku pracy.
  2. Stworzenie szkoleń z norm etycznych i kultury w Polsce.
  3. Pomoc przy poszukiwaniu pracy, pisania CV.

Konsultacje prawne

W celu zapewnienia komfortowej sytuacji legalności pobytu migrantów, prowadzimy bezpłatne konsultacje w zakresie legalizacji pobytu, prawa pracy, prawa cywilnego i karnego, prawa międzynarodowego.

Twój Opiekun

Nowo przybyły imigrant, który nie zna wystarczająco języka polskiego, na co dzień ma dużo niepotrzebnych zmartwień. Bardzo ważna jest wiedza o zasadach funkcjonowania różnych instytucji, polskiego prawa, jak również – o swoich prawach migranta. Aby pobyt, bez znaczenia w jakim celu przyjechał, był mile wspomniany – proponujemy pomoc opiekuna, który poprowadzi, wytłumaczy i nauczy różnych norm prawnych oraz aspektów, które są bardzo istotne w życiu codziennym dla cudzoziemca w społeczeństwie polskim.

Wolontariat

Jednym z głównych celi działalności fundacji jest promowanie pomocy i aktywności społecznej na zasadach wolontariatu wśród migrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych (bez względu na to, jakiej jesteś narodowości i czy znasz język ukraiński). Bardzo mile widziani zarówno studenci jak i osoby pracujące, przedsiębiorcy, bezrobotni, a także miłośniki Ukrainy. Dowiedz się więcej.