wordpress themes.

Dział Ukraińskiej Książki w Warszawie

Nowy księgozbiór książek ukraińskich

30 grudnia br. w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Biblioteką a Fundacją Ternopilska, która zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowaniem wartości międzykulturowych. Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski. Ze strony Fundacji podpis na porozumieniu złożyła jej założycielka i Prezes Zarządu p. Marija Jakubowicz, natomiast Bibliotekę reprezentowała dyrektor Mirosława Majewska.
W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się do osiągnięcia wspólnej płaszczyzny współpracy związanej z edukacją i kulturą, a także do prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przedsięwzięć Biblioteki i Fundacji.

P. Marija Jakubowycz przekazała Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zbiór 500 książek w języku ukraińskim w celu poszerzenia zbiorów biblioteki międzykulturowej – Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych z Księgozbiorem British Council , będących częścią Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe.
Książki przekazane przez p. Jakubowycz stanowią zaczątek księgozbioru w języku ukraińskim, który zamierzamy zgromadzić w WKO, obok posiadanych już przez nas zbiorów w 7 językach.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie darów książkowych i multimediów w języku ukraińskim. Nasza prośba jest również związana z tym, że w Polsce zakup książek w języku ukraińskim nie jest możliwy, podobnie jak sprowadzenie większej ilości książek z Ukrainy w związku z restrykcyjnymi przepisami celnymi. Dary prosimy przekazywać do siedziby Biblioteki przy ul. Meissnera 5.

Z góry dziękujemy za wsparcie i pomoc!

Kontakt:
Katarzyna Koziełł-Poklewska
e-mail: k.koziell-poklewska@elementarze-swiata.bppragapd.pl