wordpress themes.

Dział Ukraińskiej Książki w Żyrardowie

Od początku lutego 2011 r. Fundacja Ternopilska przy wsparciu lokalnej władzy oraz biblioteki miejskiej rozpoczęła tworzenie działu Ukraińskiej Książki. Zaczęliśmy zbiórkę ukraińskiej literatury oraz czasopism. Swą prośbę kierujemy do osób prywatnych, wydawnictw, organizacji pozarządowych oraz innych darczyńców. Nowy dział Ukraińskiej Książki – to nowy model wdrożenia ukraińskiej literatury w polskim środowisku gdzie przez lata przebywają obywatele Ukrainy i mają ogromne potrzeby w drukowanym słowie. Miejmy nadzieję, że taki nowy model pomyślnie przyjmie się w Żyrardowie, będzie pomnożony i wdrożony z czasem w wielu miejscowych bibliotekach w Polsce, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na ukraińską literaturę.

Od lutego 2012 biblioteka będzie funkcjonowała przy biurze Fundacji w Żyrardowie. Pragniemy powiadomić że coraz więcej pozycji przybywa do naszego księgozbioru – na daną chwilę można znaleźć u nas dużo literatury dotyczącej migracji oraz uchodźców, metodologii do nauczania języków obcych, literatury ukraińskiej oraz europejskiej. Naszym celem jest stworzenie biblioteki która będzie służyła miejscem spotkań migrantów oraz będzie wspierać działania edukacyjne Fundacji.

Zainteresowane osoby oraz wydawnictwa uprzejmie prosimy o kontakt  z Fundacją!

Spis literatury przekazanej nam na daną chwile – Katalog Literatury Ukraińskiej

Adres biblioteki, gdzie aktualnie mieście się nasz dział:

Biblioteka Miejska w Żyrardowie ul. Mostowa 1 96-300 Żyrardów Polska / Poland

http://www.mbp.zyrardow.pl/