wordpress themes.

Kluby Czytelnika w Europie

Europejski Klub Czytelnika (EKC) – efektywna integracja etniczno-kulturowa i społeczno-gospodarcza społeczności migrantów w społeczeństwie przyjmującym.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do działań edukacyjnych skierowanych ku społeczności migrantów wykorzystując metodę Europejskiego Klubu Czytelnika. Migranci, którzy dowiadują się o cechach narodowych różnych krajów i społeczeństw, chętniej odkrywają  również własne cechy kulturowe i stają się bardziej świadomi własnej tożsamości narodowej. Na podstawie stworzonych Klubów Czytelnika będzie wdrażana platforma współpracy pomiędzy migrantami zamieszkującymi UE, a także Turcję. Oprócz skutecznej wymiany kulturowej projekt przywiduje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia ilości czytających migrantów  w wyniku ich lepszej integracji w społeczeństwie przyjmującym. Dodatkowo, projekt będzie spełniał aspiracje intelektualne migrantów, którzy na stałe mieszkają poza krajem ojczystym.

Cele projektu:

 1. Zwiększenie aktywności grup migrantów w sferze edukacji i pracy;
 2. Dostarczenie materiałów (książek, gazet itp.) w przypadku migrantów w potrzebie;
 3. Wymiana doświadczeń (najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań) pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w UE i Turcji;
 4. Tworzenie trwałej i efektywnej platformy współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych i migrantów;
 5. Lepsza orientacja uczestników na rynku pracy;
 6. Poprawa znajomości języków i umiejętności komputerowych uczestników;
 7. Zwiększenie świadomości kulturowej migrantów;
 8. Zmiana wzorców kulturowych migrantów na takie zachowania jak tolerancja, otwartość i chęć współpracy.

Działania: analiza modeli organizacji zajmujących się edukacją dorosłych i migrantów, przygotowanie kwestionariuszy i analiza porównawcza wyników projektu, organizacja spotkań i wizyt studyjnych, przygotowanie publikacji materiałów powstałych w trakcie projektu, końcowa konferencja DVD, strona internetowa, inne materiały powstałe w trakcie realizacji projektu.

Projekt ten ma na celu przygotowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej z migrantami metodą Europejskiego Klubu Czytelnika oraz stworzenie lokalnych EKC w miejscach ich większych skupisk. Działalność edukacyjna ma za zadanie zapoznać imigrantów z bogactwem kulturowym kraju, w którym przebywają i z którego pochodzą. Dzięki temu, poznają też własne cechy kulturowe i staja się bardziej świadomymi własnej tożsamości narodowej, godności i wartości.

Założeniem EKC jest stworzenie platformy dla współpracy z migrantami, którzy przebywają w UE i Turcji. Istotna jest wymiana doświadczeń kulturowych i najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych. Projekt ma spełniać intelektualne aspiracje migrantów, którzy na stałe mieszkają poza krajem ojczystym.

Cele partnerstwa:

 1. Zwiększenie aktywności grup imigrantów w sferze edukacji i pracy.
 2. Zapewnienie materiałów (takich jak książki, gazety, czasopisma itp.) w przypadku migrantów w potrzebie.
 3. Wymiana doświadczeń (najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań) w sferze edukacji dorosłych w UE i Turcji.
 4. Tworzenie trwałej i skutecznej platformy współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych i migrantów.
 5. Zwiększenie orientacji pracy uczestników.
 6. Poprawa uczestnika znajomości języków i umiejętności informatycznych.
 7. Zwiększenie świadomości kulturowej migrantów.
 8. Zmiana wzorców kulturowych migrantów do takich zachowań, jak tolerancja, otwartość i współpraca.
 9. Aktywne zaangażowanie dorosłych wolontariuszy w ramach projektu.

Gdzie?

Projekt zakłada międzynarodową współpracę pomiędzy państwami UE (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa) i Turcji.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wydawnictwa o różnym profilu tematycznym, darczyńców lektur, książek, materiałów multimedialnych. Rozpoczęliśmy zbiórkę książek dla nowo powstającego działu literatury ukraińskiej w Bibliotece Miejskiej w Żyrardowie. Fundacja chętnie nawiąże współpracę z osobami zainteresowanymi edukacją osób dorosłych, ekspertami.

Partnerzy

Urząd m. Żyrardowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie, IOM Warsaw, wydawnictwo Tempora, Ludzas pilsetas galvena biblioteka (Ludza, Łotwa), Rokiskio suaugusiuju mokymo centras (Wilno, Litwa),  ISKENDERUN GAZI ILKOGRETIM OKULU (Iskenderun, Turcja), ALFA Rehabilitation Day Centre of the Elim Foursquare Gospel Alliance (Londyn, Wielka Brytania),  Associazione Pronexus (Reggio Calabria, Włochy).

Koordynator projektu

Andriy Korniychuk
e-mail: a.korniychuk@ternopilska.com
tel: +48 788 162 528

Dowiedz się więcej: