wordpress themes.

Warszawa

 

 

 

 

 

 

Od jesieni 2011 spotkania Klubu Czytelnika są organizowane też w Warszawie, a pierwszym miejscem naszych spotkań została szkoła językowa Centrum Europy. Spotykamy się w mniejszym kole osób – osób najbardziej aktywnych w działaniach Fundacji Ternopilska, a same spotkania służą jako zebranie osób aktywnie wpływających na kształtowanie wizerunku całej organizacji.  Są to pracownicy Fundacji, eksperci z różnych dziedzin, migranci, studenci, wolontariusze, a nawet po prostu pasjonaci literatury, gdyż warto dodać, że głównym tematem naszych spotkań jest literatura – staramy się czytać oraz analizować najważniejsze dla migranta książki oraz publikacje, a co za tym poszerzać naszą wiedzę. Nasze dyskusje często też dotyczą kwestii związanych z przyszłością Fundacji oraz projektami które warto zrealizować.

Będziemy zamieszczać najciekawsze relacje na naszej stronie.

Podczas jednego z pierwszych spotkań omawialiśmy badania na temat migrantów, prowadzonych prze Dr Katarzynę Gmaj z Centrum Stosunków Międzynarodowych.  Spróbowaliśmy porównać nasze doświadczenia z wynikami badań.

Zaś, w niedziele 6 listopada po raz kolejny spotkaliśmy się w Warszawie. Na początku zebrania Klubu Czytelnika Prezes Fundacji Marija Jakubowycz przedstawiła nowe osoby, które albo zdecydowały się zaangażować w projekty naszej organizacji albo chciały bliżej poznać czym się zajmuje Fundacja Ternopilska na co dzień. Każdy uczestnik oczywiście powiedział kilka słów o sobie i następnie przeszliśmy do części praktycznej spotkania.

Zaczęliśmy od dyskusji na temat broszury Lewka Lukianenki  „Żukow i Ukraińcy w II Wojnie Światowej”. Dana lektura okazała się być niezmiernie interesującą, lecz wiele uczestników spotkania podkreśliło, że jednak ciężko było czytać na temat bolesnej historii Ukrainy. Wiele migrantów dobrze pamięta wojnę z opowieści członków swoich rodzin – jak się okazało wojna dotknęła boleśnie prawie każdego kto był na naszym spotkaniu. Rozmowa na temat miejsca Ukraińców w II wojnie światowej była trudna lecz wszyscy byli zgodni, że jest potrzebna, gdyż lepsze zrozumienie własnej historii da szansę na zbudowanie takiej Ukrainy, w której każdy Ukrainiec znajdzie godne miejsce. Dosyć ciekawym rezultatem dyskusji było podkreślenie przez osoby z Polski faktu iż podobna literatura powinna być częściej omawiana wśród społeczeństwa polskiego w celu lepszego zrozumienia nie tylko Ukrainy jako kraju sąsiadującego lecz także migrantów ukraińskich przybywających licznie do Polski.

Po gorącej dyskusji nastąpił moment na przedstawienie rezultatów wizyty koordynatora projektu Europejskiego Klub Czytelnika Andrija Kornijczuka do Londynu. Opowiedział on o współpracy z partnerami z UE oraz Turcji oraz omówił rezultaty spotkania w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy Klubu Czytelnika dowiedzieli się ponadto co ich czeka w  najbliższym czasie i jak wygląda harmonogram wyjazdów do krajów partnerskich.

Marija Jakubowycz po przerwie przedstawiła projekt „Od rekomendacji do decyzji” dla migrantek w Polsce, który rozpoczyna się od listopada a jest realizowany przez organizację partnerską z Krakowa. Marija zaprosiła zainteresowane osoby od uczestnictwie w wizycie organizacyjnej do Krakowa.

Na sam koniec spotkania Klubu Czytelnika omówiliśmy przyszłość Biblioteki Ukraińskiej tworzonej przez naszą Fundację. Coraz więcej książek przybywa od darczyńców, dlatego chcieliśmy się zastanowić co zrobić żeby biblioteka rozwijała się i przynosiła jak największe korzyści dla migrantów. W tym celu każdy z uczestników przedstawił swoją opinię na ten temat.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy Klubu Czytelnika zdecydowali iż na następnym spotkaniu w Warszawie będziemy omawiać twórczość Tarasa Szewczenki.

4 grudnia spotkaliśmy się po raz ostatni w roku 2011 r. w ramach Klubu Czytelnika w Warszawie. Powiadamiamy też że było to nasze ostatnie spotkania w szkolę językowej Centrum Europy. Zapraszamy wszystkich w 2012 r. już do nowego miejsca – szczegóły wkrótce na stronie Fundacji.

Głównym tematem spotkania w niedziele było omówienie twórczości Tarasa Szewczenki, każdy z uczestników przygotował ulubiony tekst do przeczytania i zaprezentowania innym. Udało się nam odkryć na nowo Szewczenkę – wiele ciekawych szczegółów z jego życia, najbardziej pamiętne wiersze. Każdy uczestnik zgodził się że ten wybitny poeta pisał o rzeczach które są nadal aktualne. Przez długi czas dyskutowaliśmy o przyszłości Ukrainy. Jednak główną ciekawostką spotkania było czytanie Testamentu Szewczenki na różnych językach świata.

W ramach drugiej części spotkania omówiona została współpraca Fundacji z biurem podróży Amber. Zapowiada się bardzo owocna współpraca przy licznych wyjazdach przedstawicieli Fundacji. Następnie Prezes Fundacji Marija Jakubowycz zaprezentowała nowo podpisaną umowę współpracy z Biblioteką Wielokulturową na Ul. Meissnera – wreszcie udało się nam powołać Dział Ukraińskiej Literatury przy publicznej bibliotece w Warszawie – więcej informacji już wkrótce. Częścią naszego spotkania było również przedstawienie artykułów o działalności Fundacji w tygodniku Nasze Słowo oraz Gazecie Wyborczej.

Na sam koniec zaplanowaliśmy dyskusję na temat programu Gruntdvig – omówienie pomysłów na projekty, przedstawienie programu dla nowych wolontariuszy. Obiecujemy że w tym roku też postaramy się zrealizować bardzo ciekawe projekty skierowane do społeczności migrantów w Polsce – zabieramy się do pracy z nadzieją że wszystko się uda tak jak sobie zaplanowaliśmy.

Ewaluacja Europejskiego Klubu Czytelnika za pierwszy okres realizacji projektu jest dostępna tutaj

Od marca 2012 r. zaplanowaliśmy regularne spotkania w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe. Więcej informacji tutaj

25 marca 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Klub Czytelnika – tym razem mieliśmy okazję zainaugurować serie spotkań w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe z która to Fundacja podpisała odpowiednie porozumienie o współpracy. Z tej okazji zaprosiliśmy znanego ukraińskiego pisarza-fantasta Włodzimierza Areniewa. Spotkanie było poświęcone analizie stanu literatury na Ukrainie w porównaniu do Polski oraz innych krajów UE. Pan Areniew ze względu na swoje doświadczenie był odpowiednia osobą od przedstawienie nawet najbardziej kontrowersyjnych zagadnień. Udało się nam porozmawiać na temat przeszkód napotykanych przez pisarzy, wpływu literatury rosyjskojęzycznej, funduszach potrzebnych dla promowania kultury czytania. Oprócz tego została poruszona kwestia programu szkolnego dla uczniów który miał by promować skutecznie czytanie literatury wśród młodzieży. Zakończyliśmy nasze posiedzenie Klubu Czytelnika rozmową na temat bajek oraz tego jak odzwierciedlają kulturę i tradycję poszczególnego kraju. Dziękujemy serdecznie Panu Areniewu oraz wszystkim uczestnikom za bardzo ciekawe spotkanie w miłej atmosferze.