wordpress themes.

Media o Klubie Czytelnika

Poszczególne informacje na temat projektu Europejski Klub Czytelnika

Portal Nasz Wybir – link 1, link 2
Tygodnik Nasze Słowo – link 1, wywiad dla Naszego Słowa – link 2, link 3
Portal OZyrardów – link 1, link 2
Tygodnik Tydzień Żyrardowa – link 1
Tygodnik Głos Żyrardowa i okolicy – link 1
Tygodnik Życie Żyrardowa – link 1
Kulturalna Ukraina – link 1

Gazeta Miasta Ludza (Łotwa)