wordpress themes.

Tworzenie biblioteki

Od początku lutego 2011 r. Fundacja Ternopilska przy wsparciu lokalnej władzy oraz biblioteki miejskiej rozpoczęła tworzenie działu Ukraińskiej Książki. Zaczęliśmy zbiórkę ukraińskiej literatury oraz czasopism. Swą prośbę kierujemy do osób prywatnych, wydawnictw, organizacji pozarządowych oraz innych darczyńców. Nowy dział Ukraińskiej Książki – to nowy model wdrożenia ukraińskiej literatury w polskim środowisku gdzie przez lata przebywają obywatele Ukrainy i mają ogromne potrzeby w drukowanym słowie. Miejmy nadzieję, że taki nowy model pomyślnie przyjmie się w Żyrardowie, będzie pomnożony i wdrożony z czasem w wielu miejscowych bibliotekach w Polsce, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na ukraińską literaturę.

Od lutego 2012 biblioteka będzie funkcjonowała przy biurze Fundacji w Żyrardowie. Pragniemy powiadomić że coraz więcej pozycji przybywa do naszego księgozbioru – na daną chwilę można znaleźć u nas dużo literatury dotyczącej migracji oraz uchodźców, metodologii do nauczania języków obcych, literatury ukraińskiej oraz europejskiej. Naszym celem jest stworzenie biblioteki która będzie służyła miejscem spotkań migrantów oraz będzie wspierać działania edukacyjne Fundacji.

30 grudnia br. w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Biblioteką a Fundacją Ternopilska, która zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowaniem wartości międzykulturowych. Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski. Ze strony Fundacji podpis na porozumieniu złożyła jej założycielka i Prezes Zarządu p. Marija Jakubowicz, natomiast Bibliotekę reprezentowała dyrektor Mirosława Majewska.
W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się do osiągnięcia wspólnej płaszczyzny współpracy związanej z edukacją i kulturą, a także do prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przedsięwzięć Biblioteki i Fundacji.

P. Marija Jakubowycz przekazała Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zbiór 500 książek w języku ukraińskim w celu poszerzenia zbiorów biblioteki międzykulturowej – Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych z Księgozbiorem British Council , będących częścią Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe.
Książki przekazane przez p. Jakubowycz stanowią zaczątek księgozbioru w języku ukraińskim, który zamierzamy zgromadzić w WKO, obok posiadanych już przez nas zbiorów w 7 językach.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie darów książkowych i multimediów w języku ukraińskim. Nasza prośba jest również związana z tym, że w Polsce zakup książek w języku ukraińskim nie jest możliwy, podobnie jak sprowadzenie większej ilości książek z Ukrainy w związku z restrykcyjnymi przepisami celnymi. Dary prosimy przekazywać do siedziby Biblioteki przy ul. Meissnera 5.

Z góry dziękujemy za wsparcie i pomoc!