wordpress themes.

Konferencja w Augsburgu

 • Konferencja
  • I dzień konferencji
   O 10:00 – początek Konferencji – powitanie Dietmara Bauer, Dyrektora Caritas Association of the Diocese Augsburg
   Pan Bauer powiedział, że – konferencja zorganizowana jest po to by wymienić się dobrymi pomysłami od dobrych zespołów. Celem działań Caritas jest zapewnienie powrotu osobom z zachowaniem ich godności i praw. Dlatego też wymiana doświadczenia pomiędzy 19 krajami, gdzie każdy z nich ma swoje własne podejście do omawianej kwestii i własne zdobyte doświadczenie. Caritas wraz z innymi organizacjami stara się by migranci nie byli zmuszani przez policję i inne organy do opuszczania kraju. Należy pomóc im w powrocie z poszanowaniem praw.

   Następnie przemówienie wygłosiła Pani Bettina Scheer, przedstawiciel Federal Office for Migration and Refugees (BAMF)
   Pani Bettina Scheer omówiła pobieżnie kwestie związane z Europejskim Funduszem Powrotu Imigrantów (EFPI). Według niej jest to kamień milowy na drodze do wprowadzenia i poprawienia polityki związanej z powrotami. Należy jednak zrobić więcej, a zwłaszcza skupić się na współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi, ponieważ obecna sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Uważa, że wiele można osiągnąć poprzez przekazywanie informacji i okazanie zainteresowania Ministrowi Spraw Wewnętrznych (MSWiA).


   Dr. Hans Dick, Bavarian State Ministry of Labour and Social Welfare,
   Family Affairs and Woman

   Doktor Hans Dick, który rozpoczął swoje wystąpienie od nawiązania do regionu, Szwabia, i zdolności językowych mieszkańców, które jak sam stwierdził nie są zachwycające, jako pierwszy powiedział, że powroty dobrowolne, na temat których zorganizowana jest ta konferencja, oznaczają WOLNOŚĆ.
   Następnie odniósł się do błędnego pojmowania przez wiele osób niektórych pojęć i działań. Repatriacja jest niedemokratyczna? Zatem co oznacza demokracja, czym jest migracja? Stwierdził, że każdy kraj może decydować o tym kto może mieszkać na jego terytorium oraz każdy kraj decyduje o własnej legislacji dzięki demokracji. Kroki podejmowane w kierunku usunięcia osoby z kraju są demokratyczne i zgodne z prawem dlatego demokracja oraz repatriacja łączą się ze sobą.
   Następnie podjął temat powrotów dobrowolnych. Powiedział, że powroty te są w pewien sposób wymuszone. Często takie osoby nie mają perspektyw na przyszłość. Zadaniem etycznym osób zajmujących się tymi sprawami jest pomóc migrantom „stanąć na własne nogi”. Zatem Doradztwo związane z powrotami oznacza wsparcie, lepsze pokazanie perspektyw.
   Na koniec pochwalił się sukcesami regionu Bawaria, gdzie ogólnie zarejestrowano 3500 powrotów i wyraził zadowolenie z takich projektów i spotkań jak zorganizowana konferencja.

   Gitta Schmidt-Göller, Administrative District of Swabia
   Gitta Schmidt-Goller, podzieliła się kilkoma statystykami. Ciało zarządzające sprawami związanymi z migracjami ma pod swoimi skrzydłami 19 ośrodków, w których przebywa 1580 osób z 27 krajów.
   Według Gitty, osoby przyjeżdzające do Europy mają wielkie nadzieje na nowy, lepszy dom, bo jak twierdzą „Europa, to miejsce mlekiem i miodem płynące”. Jednak bardzo często te nadzieje są płonne i potrzebują pomocy w powrocie.
   Instytucja w której pracuje zajmuje się zarówno grupami jak i pojedynczymi osobami. Prócz doradztwa, zajmują się także szkoleniem oraz ułatwianiem nowego startu w kraju rodzinnym.
   Niestety liczba osób trafiająca do ośrodków zwiększa się. Problem jest praktycznie wszędzie. Takie spotkania i konferencje pomagają w omówieniu różnych sposobów, rozwiązań i wdrożeniu ich we własnych krajach.

   Overview of return projects in the European Union
   Maria Pollithy, jedna z zespołu koordynatorów projektu Caritas Association of the Diocese Augsburg.
   Maria przedstawiła analizę informacji przesłanych od wszystkich organizacji biorących udział w konferencji.


   Presentation of the Bavarian Central Return Counselling Offices (ZRB),
   South Bavaria and their network

   Philipp Schaffner, Caritas Association of the Diocese Augsburg
   Martina Sommer, Workers` Welfare Association (AWO) Nuremberg, Germany
   Philipp skupił się na omówieniu ośrodków, które działają na terenie Bawarii.
   Celem tych ośrodków jest zbudowanie zaufania osób szukających pomocy jak i omawianie z takimi osobami możliwości powrotu oraz pomoc w podejmowaniu decyzji czy wyjechać.
   Grupami docelowymi są osoby powracające w trakcie procesu przyznania azylu, osoby, którym statusu nie przyznano oraz osoby, które taki status dostały.
   Do przedmiotów działalności grup należą m.in. pomoc finansowa tym osobom, pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności oraz wsparcie przy uzyskiwaniu dokumentów.
   Wsparcie finansowe pokrywa między innymi koszty podróży, jedzenie, bagaże, z kolei IOM wspiera finansowo w od momentu powrotu do kraju rodzinnego.
   Wspieranie zakładanie własnego biznesu związane jest z przeprowadzeniem wstępnej oceny powodzenia przedsięwzięcia, następnie pomoc przy pisaniu biznesplanu i pierwszych działaniach. Rocznie, udaje się założyć 4/5 działalności. Osoby dostają maksymalnie 3000 Euro. Monitoring przedsięwzięcia prowadzony jest przez rok od rozpoczęcia.
   W 2010 grupy przyjęły 185 interesantów, z czego 110 powróciło (głównie Irak, Kosowo, Chiny, Wietnam). Są to zwykle osoby dorosłe (85%) płci męskiej (75%). 79 osób zdecydowało się na powrót dobrowolny.
   W 2011 przyjęto 301 osób, z czego 230 powróciło (Serbia, Macedonia, Chiny).

   Nadzwyczajnie interesująca była prezentacja portalu internetowego netzwerk-rueckkehrhilfen.de – A web-based information network for counselling returnees
   Kristina Kühl, Workers’ Welfare Association (AWO) Nuremberg, Germany

   Sieć informacyjna w Internecie dla ośrodków. Grupą docelową są niemieckie ośrodki ds. osób powracających. Celem jest zbudowanie sieci informacyjnej dla ośrodków dla lepszego dostępu do informacji (także na temat samych centrów, wydarzeń oraz publikacji) oraz zbudowania większej bazy danych na temat krajów pochodzenia osób zgłaszających się do ośrodków.
   Jedna z kwestii która została podniesiona w czasie dyskusji to dostępność takiej usługi dla osób chcących powrócić. Nie każdy potrafi czytać lub korzystać z Internetu. Np. w Wlk. Brytanii stworzono centrum telefoniczne, do którego osoby potrzebujące informacji mogą zadzwonić.
   Zarzutami pod adresem tego projektu było „odkrycie Ameryki”, czyli tworzenie czegoś, co już tak naprawdę pod różnymi postaciami istnieje. Należałoby, według dyskutujących, stworzyć organizację lub projekt, który skupiłby podobne do siebie. Innym zarzutem było brak jednakowego szkolenia doradców (takie standaryzowane szkolenie ma miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii).

   Voluntary return of victims of human trafficking (FROM)
   Sandra Gombotz, LEFÖ-IBF, Austria

   Projekt zajmuje się informowaniem, edukacją oraz wspieraniem migrantów. Powstał on w 1985 i został założony przez kobiety dla kobiet, które są ofiarami handlu ludźmi: prostytutek.
   Jest to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje całą Austrię. Pomoc jest wszechstronna i udzielana jest poufnie.
   Cel organizacji jest trojaki: stworzenie wewnątrznarodowej sieci dla osób powracających, opracowanie standardów jakościowych oraz doradztwo i wsparcie dotyczące powrotu.
   Standardy obejmują m.in. ustalenie tożsamości (tj. osoba, której udzielana jest pomoc musi być ofiarą handlu ludźmi), wsparcie i poradnictwo, oraz ocena ryzyka związanego z powrotem (należy upewnić się, że kobieta wracająca do swojego kraju nie będzie nękana przez oprawcę, czy powrót będzie bezpieczny pod każdym względem).

 • Augsburg
 • Fugerrei