wordpress themes.

Voluntary return of victims of human trafficking (FROM)

Sandra Gombotz, LEFÖ-IBF, Austria
Projekt zajmuje się informowaniem, edukacją oraz wspieraniem migrantów. Powstał on w 1985 i został założony przez kobiety dla kobiet, które są ofiarami handlu ludźmi: prostytutek.
Jest to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje całą Austrię. Pomoc jest wszechstronna i udzielana jest poufnie.
Cel organizacji jest trojaki: stworzenie wewnątrznarodowej sieci dla sób powracających, opracowanie standardów jakościowych oraz doradztwo i wsparcie dotyczące powrotu.
Standardy obejmują m.in. ustalenie tożsamości (tj. osoba, której udzielana jest pomoc musi być ofiarą handlu ludźmi), wsparcie i poradnictwo, oraz ocena ryzyka związanego z powrotem (należy upewnić się, że kobieta wracająca do swojego kraju nie będzie nękana przez oprawcę, czy powrót będzie bezpieczny pod każdym względem).