wordpress themes.

Wizyta przygotowawcza do Iskenderun – Turcja

W pażdzierniku 2010 przedstawiciele Fundacji Ternopilska Marija Jakubowycz oraz Andrij Kornijczuk uczestniczyli w wizycie przygotowawczej do Turcji.

Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form:
1. indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w Programie „Uczenie się przez całe życie”;
2. udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję, który ma na celu znalezienie partnera.

Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.

Celem wizyty Fundacji Ternopilskeij było nawiązanie długotrwałej współpracy z partnerem z Turcji oraz przygotowanie wspólnego wniosku do Projektów Partnerskich Grundtviga.  Spotkanie potrwało kilka dni w ciągu których udało się nam zwiedzić prowincje Hatay – piękne okolice miast Adana, Iskenderun oraz Antakya. Dzięki uprzejmości partnerów z Turcji mieliśmy szansę zapoznać się z funkcjonowaniem systemu edukacju w Turcji oraz porozmawiać z burmistrzem na temat perspektyw współpracy pomiędzy Fundacji Ternopilską a lokalnym samorządem. Nie warto też zapomnieć o cudownej przyrodzie co nasz otaczała na każdym kroku oraz niezmiernej rzczeczliwoście tureckiego społeczeństwa. Co najważniejsze udało się nam też intensywnie popracować nad jakością wniosku do projektów partnerskich – i między innym dzięki pomocy Murata Kerta oraz dyrektora szkoły Ali Koca proces aplikowania o fundusze zakończył się powodzeniem.