wordpress themes.

Konsultacje dla migrantów

Fundacja Ternopilska prowadzi infolinie oraz punkty konsultacyjne dla migrantów.

Udzielamy porad w zakresie oświaty i na rynku pracy, obowiązującego prawa, pomagamy zorientować się w polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Najczęściej nasi beneficjenci do nas się zwracają z pytaniami dotyczącymi legalizacji pobytu w Polsce (wypełnienie wniosków na karty pobytu, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zmiana obywatelstwa), zawierania umów z pracodawcami (obowiązki oraz prawa pracowników, przepisy Kodeksu Pracy, zwracanie się do PIP-u), możliwości studiowania w Polsce (wybór uczelni, poszukiwanie stypendiów), pomocy dla migrantów nieudokumentowanych (Program Dobrowolnych Powrotów IOM, abolicja). Na każdym etapie naszej pomocy wykonujemy ustne tłumaczenia z/na języki ukraiński, polski oraz angielski – m.in. przy udzielaniu informacji cudzoziemcom, przy przesłuchaniach w Urzędzie ds Cudzoziemców.

Konsultacje telefoniczne udzielają:

  • Marija Jakubowycz – (+48) 502 979 088
  • Andrij Kornijczuk – (+48) 788 162 528

Uwaga

W każdy wtorek w siedzibie Fundacji Ternopilska w godzinach 10:00 – 16:00 są prowadzone bezpłatne konsultacje stacjonarne dla zainteresowanych osób.  Konsultacji udziela Marija Jakubowycz. Zakres bezpłatnej pomocy obejmuje:

  • Poradnictwo w kwestiach legalizacji pobytu, podjęcia pracy, rozpoczęcia studiów, kupna mieszkania, korzystania z usług bankowych na terytorium Polski
  • Pomoc przy wypełnianiu formularzy (wnioski pobytowe, NIP, ZUS, meldunek itp.)
  • Wspólne analizowanie ustawodawstwa oraz pism urzędowych – w tym nauka pisania wniosków do odpowiednich urzędów
  • Możliwość przygotowania CV oraz otrzymania wskazówek na temat rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą
  • Możliwość zapoznania beneficjenta z działalnością organów administracji państwowej i samorządowej(Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Biblioteka miejska, Dom Kultury itd.)
  • Wsparcie językowe – pomoc tłumacza przy załatwienia formalności w urzędach, informacja na temat bezpłatnych kursów nauki języka polskiego
  • Program dobrowolnych powrotów IOM dla osób bez ważnych dokumentów pobytowych

Ważne

W przypadku braku możliwości pomocy danej osobie w ramach bezpłatnych usług świadczonych przez Fundacje Ternopilska, Marija Jakubowycz udzieli informacji o tym, gdzie konkretna osoba może się udać w celu rozwiązania swojej sprawy oraz poda dane kontaktowe do odpowiednich osób, współpracujących z Fundacją.