wordpress themes.

Artykuły

KONSEKWENCJE RÓŻNIC KULTUROWYCH
Liliana Hawrysz

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie zjawiska szoku kulturowego, jako jednej z konsekwencji występowania różnic kulturowych, które niestety uwypuklają się dodatkowo pod wpływem skłonności ludzi do trzymania się tego, co jest im dobrze znane, znanego im otoczenia i stylu życia, do którego się przyzwyczaili. Szoku kulturowego w zasadzie nie da się uniknąć, ale można nieco złagodzić jego przebieg. Warto również pamiętać, że na szok kulturowy nie można się uodpornić i przechodzić go będzie się za każdym razem przy zetknięciu się z nowym środowiskiem kulturowym.
Czytaj artykuł >>>

DZIECI IMIGRANTÓW. NOWE EDUKACYJNE WYZWANIE DLA POLSKICH SZKÓŁ
Valentina Todorovska-Sokolovska

Proces globalizacji (społecznej, politycznej i ekonomicznej) związany jest z mobilnością ludności. Ludzie wyjeżdżają z kraju z powodów ekonomicznych, politycznych, demograficznych, kulturowych oraz społecznych, takich jak: wojny, dyskryminacje polityczne i religijne, bezrobocie (mobilność zarobkowa), poszukiwanie lepszych warunków życia, pragnienie zapewnienia swoim dzieciom lepszej edukacji, itd. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej procesy migracyjne stają się coraz bardziej dynamiczne, zarówno do, jak i z naszego kraju. Polska staje się atrakcyjna i otwarta dla imigrantów, podobnie jak i inne kraje Unii Europejskiej.
Czytaj artykuł >>>

POGRANICZNE
TOŻSAMOŚĆ
EDUKACJA
MIĘDZYKULTUROWA

Jerzy Nikitorowicz

Autor zwraca uwagę na potrzebę wzajemnego wzbogacania się, gdyż jednostki i grupy nie rozwijają własnej tożsamości lecz poprzez interakcje z innymi i w toku tej komunikacji wzbogacają się. Lektura składa się z trzech części, w pierwszej jest o pograniczu, potrzebie opuszczania centrum i wchodzenia na pogranicza kulturowe, w drugiej o tożsamości jako fenomenie rozwijającym się i wielowymiarowym, w trzeciej o edukacji międzykulturowej przygotowującej wszystkich, niezależnie od pochodzenia i kultury, do pokojowego życia i współżycia w społeczeństwie pluralistycznym.
Czytaj publikację >>>

UKRAIŃSKIE CZASOPISMA W POLSCE:

Tygodnik ukraiński wydawany w Polsce

Ukraiński Żurnał – miesięcznik wydawany w Pradze