wordpress themes.

Polecane

Organizacje pozarządowe wspierające migrantów:

 • Międzynarodowa organizacja ds Migracji (IOM) – prowadzi badania, kampanie informacyjne, opracowuje rekomendacje dla instytucji rządowych. Na stronie można znaleźć aktualne przepisy prawne, również prowadzi punkty konsultacyjne.
 • Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” – fundacja prowadzi punk konsultacyjny, naukę języka polskiego oraz inne pomocne działania skierowane do migrantów.
 • Fundacji Forum Różnorodności – fundacja opracowała krótkie informatory dotyczące pobytu, zatrudnienia, ubezpieczenia, studiów.
 • Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – konsultacje prawne, również stoisko konsultacyjne w UdsC przy ul. Długiej 5 w Warszawie, tłumaczenia dla cudzoziemców podczas codziennych wizyt (w szpitalu, urzędzie etc.)
 • Centrum Powitania – centrum konsultacyjne: legalizacja pobytu, doradztwo zawodowe, nauka języka polskiego.
 • Związek Ukraińców w Polsce – stowarzyszenie zajmuje się promowaniem kultury ukraińskiej.

Inne instytucje:

 • Urząd ds. Cudzoziemców – strona zawiera aktualne informacje prawne dotyczące migrantów.
 • Instytut Spraw publicznych – prowadzi badania, opracowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego.
 • Ośrodek badań nad migracjami – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego powołana do badań nad migracjami.
 • Ośrodek Studiów Wschodnich – instytucja ekspercka zajmującą się analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach sąsiadujących z Polską, na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu Południowego, Azji Centralnej i Niemiec.
 • Otwarty dialog – nowości, obserwacje i aktualności ze wschodniej granicy.

Ciekawe Portale:

 • Cudzoziemcy.pl – portal dla cudzoziemców zawierający najważniejsze informacje dotyczące kwestii migracyjnych, ważne telefony, porady prawne.
 • MigrantInfo.org.ua –  centrum konsultacyjny dla migrantów w Ukrainie.
 • MultiKulti.org.pl – portal, poświęcony kwestiom tolerancji i wielokulturowości w Polsce, zawiera interesujące teksty o polskiej rzeczywistości widzianej oczami tych, którzy chcą żyć w kraju otwartym na różnorodność i wśród ludzi ciekawych świata.
 • Kultilink.pl – portal pracy dla migrantów zawierający także podstawowe informacje na temat prawa pracy.
 • Warszawskie Centrum Wielokulturowe – pilotażowe centrum poświęcone mieszkańcom wielokulturowej Warszawy, przedstawia również kwestie prawne, kulturowe oraz mapę ciekawych miejsc.
 • Info Migrator – informator dla cudzoziemców w zakresie prawa, pobytu i zamieszkania, poruszania się po mieście.
 • Svoi.pl – rosyjskojęzyczny portal dla cudzoziemców.
 • Гаразд – ukraiński portal kulturalny w Polsce.

Edukacja (granty, stypendia, staże i praktyki)

 • Apply to Study – blog w języku angielskim dostarcząjący aktualnych informacji na temat stypendiów, grantów, praktyk na całym świecie
 • UNISTUDY – portał ukraiński ofęrujący informacje ważne dla osób, które chcą podjąć studia za granicą.

Do poczytania i nie tylko: