wordpress themes.

Koalicja na rzecz ruchu bezwizowego w Europie

Ponad 20. organizacji pozarządowych 26 listopada 2010 powołało Koalicję na rzecz ruchu bezwizowego w Europie.

Podczas spotkania w Warszawie, 26 listopada 2010, ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji utworzyło Koalicję na rzecz ruchu bezwizowego w Europie. Koalicja podejmowad będzie wspólne działania na rzecz przyśpieszenia wolno postępującej liberalizacji wizowej z UE z krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukrainą, Mołdawią, Białorusią, Armenią, Azerbejdżanem oraz Gruzją). Do tej pory, mimo wielu przyjaznych deklaracji ze strony UE, sprawa obowiązku wizowego wobec sąsiadów blokuje normalne międzyludzkie kontakty, nie sprzyja szerzeniu demokracji, utrudnia ruch turystyczny, a w krajach sąsiadujących utrwala wizerunek Unii Europejskiej jako niedostępnej twierdzy, która odgrodziła się od reszty Europy nową żelazną kurtyną.

Koalicja zaapelowała by Węgry i Polska przejmując w przyszłym roku przewodnictwo Rady UE priorytetowo traktowały liberalizację wizową UE z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Do Koalicji dołączyły się m.in.:

 • Belarus Watch, Litwa
 • Biuro na rzecz Demokratycznej Białorusi, Białoruś/Bruksela
 • Centrum Badawcze Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Słowacja
 • Centrum na rzecz Innowacji Społecznych, Białoruś
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polska
 • Centrum Studiów Europy Wschodniej, Litwa
 • EUROBELARUS
 • Euro Citizen Action Service, ECAS, Bruksela
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polska
 • Fundacja Otwarta Estonia, Estonia
 • Fundacja Sorosa, Łotwa
 • Fundacja im. Stefana Batorego, Polska
 • Fundacja na rzecz Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Gruzja
 • Grupa Wschód – Szwedzka Inicjatywa na rzecz Demokracji i Praw Człowieka, Szwecja
 • Inicjatywa Europa bez Barier, Ukraina
 • Inicjatywa Wolna Białoruś, Polska
 • Instytut Polityki Publicznej, Mołdawia
 • Instytut Społeczeństwa Otwartego, Bruksela
 • Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia, Bułgaria
 • Instytut Spraw Publicznych, Polska
 • Instytut na rzecz Współpracy Euroatlantyckiej, Ukraina
 • Ośrodek Badawczy Globalizacji i Współpracy Regionalnej, Armenia
 • Ruch Społeczny “Wielonarodowa Gruzja”, Gruzja
 • Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, Czechy
 • Towarzystwo Europejskie, Węgry

Informacji udziela: Anita Szymborska, Fundacja im. Stefana Batorego, 22 536 02 79, mail: aszymborska@batory.org.pl