wordpress themes.

Partnerzy

Współpraca z NGO:

 

wspólne organizowanie spotkań dla migrantów

 

 

 

 

 

koalicja związana ze zmianą polityki wizowej

 

 

 

 

wymiana materiałów informacyjnych oraz przygotowywanie tłumaczeń na język ukraiński

 

Partnerzy:

darczyńca ukraińskich książek do bibliotek prowadzonych przez fundację

 

 

 

 

Urząd miasta Żyrardów – ogłoszenia oraz informacje o bieżącej działalności fundacji
Urząd Pracy Żyrardów – ogłoszenia fundacji, pomoc w tłumaczeniach materiałów
Biblioteka Żyrardów – porozumienie na prowadzenie spotkań dla migrantów, wydział literatury ukraińskiej

 

 

Urząd Miasta Ożarów Mazowiecki – współpraca w zakresie informowania migrantów w społeczności lokalnej oraz drukowanie materiałów informacyjnych i ulotek

Dom Kultury „Uśmiech” Ożarów Mazowiecki – miejsce spotkań dla migrantów

Józefów Dom Kultury „Uśmiech” -filia – początek wymiany polsko – ukraińskiej

Biblioteka na ulicy Meissnera 5 w Warszawie – wydział literatury ukraińskiej, porozumienie o współpracy między biblioteką, a fundacją

Nasze słowo – przekazanie prenumeraty gazety dla biblioteki prowadzonej przez fundację, przekazywanie informacji o działalności fundacji

Sponsor:
Software House twórca strony internetowej