wordpress themes.

Program Dobrowolnych Powrotów IOM

Fundacja Ternopilska wspiera Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Warszawie przy realizacji programu Dobrowolnych Powrotów migrantów.

 

Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Warszawie realizuje program pomocy w dobrowolnym powrocie. Jest on skierowany do cudzoziemców, którzy nie uzyskali w Polsce statusu uchodźcy ani innej formy ochrony, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy, a także do pozostałych cudzoziemców, którzy nie mogą pozostać w Polsce.

Program realizowany jest w oparciu o porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.

Pomoc udzielana przez IOM obejmuje:

  • doradztwo w zakresie powrotu, w tym szczegółowe informacje o kraju powrotu;
  • pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, gdy to konieczne;
  • badania medyczne, gdy to konieczne;
  • organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu;
  • pomoc reintegracyjną.

Odpowiednia organizacja podróży umożliwia skorzystanie z projektu także osobom wymagającym specjalnego traktowania – kobietom w ciąży, samotnym rodzicom z małymi dziećmi, osobom chorym bądź niepełnosprawnym. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby dzieci bez opieki oraz osób będących ofiarami handlu ludźmi.

Bardzo ważnym elementem oferowanej pomocy jest pomoc reintegracyjna. Osoby powracające do swoich krajów otrzymują w dniu powrotu kieszonkowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb w pierwszych dniach po powrocie. Dodatkowa pomoc może być także przyznana na podstawie opracowanego przez cudzoziemca planu pomocy. Pomoc tę cudzoziemiec może przeznaczyć m.in. na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, edukację, odbudowę domu bądź subsydiowanie zatrudnienia.

Dodatkowa indywidualna pomoc reintegracyjna oferowana jest powracającym dzieciom bez opieki, ofiarom handlu ludźmi oraz osobom wymagającym pomocy medycznej w kraju pochodzenia.

Jeżeli Państwo są zainteresowani programem – szczegółowe informacje można uzyskać od Fundacji Ternopilska pod nr tel + 48 788 162 528 (Andrij Kornijczuk) w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim lub dzwoniąc bezpośrednio do biura IOM na Mariensztat 8 pod numerami telefonu: (22) 538 91 63, (22) 538 91 69 i (22) 538 92 12.

———————————————————————————————————————————————–

W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się kilka spotkań z przedstawicielem IOM-u a społecznością migrantów ukraińskich. Spotkania zazwyczaj odbywają się w dwóch miejscach – cerkiew greko-katolicka przy ul. Miodowej (po drugim Nabożeństwie w niedziele około 12:45) lub też w siedzibie IOM przy ul. Mariensztat 8 (na tygodniu po 18:00).

Wiele pytań zostało poruszonych w trakcie naszych spotkań – migranci chętnie uczestniczą w takich zebraniach, gdyż wielu z nich przebywa nielegalnie w Polsce a co za tym idzie są w ciągłym poszukiwaniu skutecznego wyjścia z tej sytuacji. Co prawda Program Dobrowolnych Powrotów nie stanowi podstawy do wyjazdu z Polski bez żadnych sankcji, lecz oferuje on wiele korzystnych i bardzo praktycznych propozycji dla osób, co jednak muszą wrócić do ojczystego kraju.

Nasze spotkania to też możliwość wymiany własnych doświadczeń. Co najważniejsze stwarzają one szansę na zadanie wszystkich interesujących pytań osobom z dużym doświadczeniem w pomocy migrantom. Cenimy sobie otwartą i przyjazną atmosferę pod czas naszego dialogu i staramy się pomóc nie tylko w pytaniach dotyczących Programu Dobrowolnych Powrotów.

Nasze spotkania są organizowane zarówno w większym gronie zainteresowanych osób jak też w małych grupach do 10 osób w celu bardziej skuteczniej wymiany informacji. W razie potrzeby zawsze istnieje możliwość składania wyjaśnień lub udzielania odpowiedzi w języku ukraińskim, gdyż w spotkaniach regularnie uczestniczą przedstawiciele Fundacji Marija Jakubowycz i Andrij Kornijczuk.

Chcemy szczególnie podziękować za uczestnictwo przedstawicielowi IOM-u Pawłowi Barabaszowi, który za każdym razem udziela odpowiedzi na mnóstwo pytań i jest bardzo zaangażowany w pomoc migrantom. Pragniemy też szczególnie podziękować o. Piotrowi Kuszce, który bardzo chętnie pomaga nam w organizowaniu spotkań ze społecznością migrantów.

Nie zapominajcie o tym żeby regularnie sprawdzać wiadomości na naszej stronie lecz także w mediach socjalnych, a dowiecie się kiedy będą następne spotkania!!!