wordpress themes.

Zostań naszym stażystą

Praktyki dla studentów i absolwentów kierunków filologicznych

Fundacja Ternopilska zaprasza na praktyki i zdobywanie umiejętności studentów i absolwentów kierunków filologicznych – tłumaczenia symultaniczne, szeptane, konsekutywne, pod czas rozmów w kuluarach. Od września potrzebni będą praktykanci którzy specjalizują się w różnego rodzaju tłumaczeniach z polskiego na ukraiński, z ukraińskiego na polski, od października potrzebni będą praktykanci którzy specjalizują się w tłumaczeniach z i na polskiego na angielski, z i na polskiego na turecki, z i na polskiego na słowacki, z i na polskiego na włoski, z i na polskiego na litewski, z i na polskiego na łotewski, z i na polskiego na bułgarski, z i na polskiego na grecki, z i na polskiego na rumuński, z i na polskiego na hiszpański.

Praca tłumaczy będzie potrzebna pod czas spotkań. jeden raz w miesiącu w Żyrardowie i Ożarowie Mazowieckim. Najlepsze praktyki będą promowane na stronie internetowej Fundacji oraz urzędu miasta Żyrardowa i Ożarowa, praktykanci otrzymają referencje. Dla najlepszych znawców tłumaczeń możliwe wyjazdy do krajów UE oraz Turcji gdzie również można przejść dobre praktyki i nabyć umiejętności używania w naturalnym środowisku językowym.

Proszę zwracać się na adres poczty – ternopilska@gmail.com w tytule listu pisząc Tłumaczenia

 

Od Prezesa Zarządu Fundacji Ternopilska, Mariji Jakubowycz:

Proponuję pracownikom i wolontariuszom Fundacji Ternopilska aplikowanie do poniżej przedstawionych Programów. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu do danych programów zapraszam do złożenia oferty (1 strona A4) na adres ternopilska@gmail.com. W ofercie proszę opisać działania podjęte w pracy na rzecz Fundacji oraz projekt, który chcieli by Państwo wdrożyć i rozwijać we współpracy z Fundacją po odbyciu uczestnictwa w bieżących Programach realizowanych przez Fundację.

http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/98/

Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych – w pigułce

Akcja zarządzana przez Narodowe Agencje, tzn. wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w swoim kraju, która dokonuje selekcji. Narodowe Agencje podpisują następnie umowy z Beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia.

Terminy składania wniosków: ustalane corocznie przez Komisję Europejską

Terminy składania wniosków w roku 2012:

16 stycznia 2012 (kursy od 1.05.2012)

30 kwietnia 2012 (kursy od 1.09.2012)

17 września 2012 (kursy od 1.01.2013)

Kursy muszą rozpocząć się do 30.04.2013 roku.

Informacja o wynikach: około 8 tygodni po terminie składania wniosków

Czas trwania kursu: minimum 5 dni roboczych, maksymalnie 6 tygodni. Działania muszą się rozpocząć najpóźniej dnia 30 kwietnia 2013.

Możliwe dofinansowanie:
kosztów podróży (w tym wizy)
kosztów utrzymania – według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego
opłaty za kurs
ewentualnego przygotowania językowego/pedagogicznego/kulturowego
specjalnych potrzeb – według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie

http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/99/

Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych – w pigułce

Akcja zarządzana przez Narodowe Agencje – wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy.
Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.  Terminy składania wniosków: Narodowe Agencje mają prawo określać własne terminy składania wniosków Terminy składania wniosków wyznaczone przez polską Narodową Agencję w roku 2012:

16 lutego 2012 (wyjazdy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013)

30 maja 2012 (wyjazdy od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013)

30 lipca 2012 (wyjazdy od 1 października 2012 do 30 kwietnia 2013)

1 października 2012 (wyjazdy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

Wszystkie działania muszą rozpocząć się najpóźniej do 30 kwietnia 2013.

Informacja o wynikach: około 8 tygodni po terminie składania wniosków

Czas trwania szkolenia: minimum 1 dzień, maksimum 90 dni kalendarzowych
Możliwe dofinansowanie:

– kosztów podróży (w tym wizy)
– kosztów utrzymania – według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego
– opłaty za szkolenie (w przypadku udziału w konferencjach i seminariach)
– ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego, kulturowego
– specjalnych potrzeb
– według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie

http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/100/

Asystentury Grundtviga – w pigułce

Akcja zarządzana przez Narodowe Agencje – wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy.
Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.  Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską  
Termin składania wniosków w roku 2012:     30 marca 2012

Asystentura może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2012 r., a musi zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2013 r.
Czas trwania wyjazdu:
powyżej 13 tygodni (minimum 91 dni), maksymalnie 45 tygodni (315 dni)
Informacja o wynikach selekcji: około 8 tygodni po terminie składania wniosków
Możliwe dofinansowanie:
– kosztów utrzymania (w tym kosztów podróży) – według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego
– ewentualnego przygotowania pedagogicznego, językowego, kulturowego
– specjalnych potrzeb – według kosztów rzeczywistych (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie)
Co roku Komisja Europejska ogłasza pełną informację o założeniach poszczególnych akcji programu Grundtvig, zasadach i procedurach wnioskowania i przyznawania dofinansowania. Informacje te są publikowane w Zaproszeniu do składania wniosków.  Elementem Zaproszenia jest Przewodnik Programu „Uczenie się przez całe życie”, gdzie w części I znajdują się informacje o założeniach programu, procedurach wnioskowania i warunkach finansowych dla każdego typu akcji. Część ta zawiera m.in. szczegółowe informacje o zasadach finansowania obowiązujących w każdej akcji, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych. W części IIa i IIb można natomiast znaleźć szczegółowe opisy każdej akcji (tzw. „fiszki”).  Aby ułatwić polskim Beneficjentom dostęp do informacji polska Narodowa Agencja tłumaczy ww. „fiszki” na język polski i dodaje informacje praktyczne (np. stawki, kwoty ryczałtowe, krajowe priorytety, krajowe kryteria oceny formalnej).

  • Zaproszenie do składania wniosków 2012
  • angielska wersja językowa opisu akcji (tzw. „fiszka” z ww. Zaproszenia)
  • polska wersja językowa opisu akcji (tłumaczenie ww. „fiszki” z dodanymi przez polską Narodową Agencję informacjami praktycznymi) – w przygotowaniu Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami oraz z właściwymi podzakładkami na niniejszej stronie internetowej programu Grundtvig przed planowaniem udziału w akcji. Polecamy też zapoznanie się z Najczęściej zadawanymi pytaniami. Zakładki są obecnie aktualizowane – dostosowywane do „Zaproszenia do składania wniosków” w roku 2012.