wordpress themes.

Wiadomości

Nasze Osiągnięcia 2014-2015

W okresie od stycznia 2014 roku do marca 2015 roku udało się:

  • Miesięcznie udzielamy ponad 1000 konsultacji telefonicznych, rocznie – 10 000 konsultacji i porad!
  • Miesięcznie udzielamy ponad 100 konsultacji mejlowych, rocznie – 1000 odpowiedzi na wasze mejle!
  • Pomogliśmy uzyskać pozytywne decyzje o pobyt czasowy dla naszych klientów – 30 osób
  • Pomogliśmy uzyskać anulowanie zakazu wjazdu na terytorium Polski – 4 osoby
  • Zajmowałyśmy się uzyskaniem 100 zezwoleń na pracę;
  • Zajmowałyśmy się uzyskaniem Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy oraz informacji starosty – ponad 150 przypadków;
  • Rozliczamy PIT-11 oraz PIT-37 – ponad 100 deklaracji;