wordpress themes.

O fundacji

Fundacja Ternopilska to jedna z pierwszych pozarządowych organizacji w Polsce, założona przez migrantkę z Ukrainy, Mariję Jakubowycz, w grudniu 2009 r. Fundacja stawia sobie za cel stworzenie płaszczyzny do współpracy migrantów w Polsce. Chętnie współpracujemy przy projektach na rzecz różnorodności wielokulturowej. Aktywnie działamy w sferze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, a także informujemy ich o prawach i obowiązkach w państwie przyjmującym. W październiku 2018 r. nasza organizacja otrzymała status przedsiębiorstwa społecznego.

Nasza misja

Naszą misją jest prowadzenie działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowanie wartości międzykulturowych. Fundacja wspiera migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej. Pomaga w uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość.

Nasze cele

Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski, m.in.:

  • zgodna z prawem pomoc na rynku pracy

  • promowanie edukacji wśród osób młodych i dorosłych

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa polskiego oraz praw człowieka

  • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych

  • organizowanie konferencji i szkoleń

  • promowanie kultury ukraińskiej

Fundacja Ternopilska należy do Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie.

Deklaracja Koalicji

Raport Koalicji

Zarząd

Marija Jakubowycz – Fundator
e-mail: m.jakubowycz@ternopilska.com

1618454_647212788653209_1769058302_n

19 listopada 2009 roku złożyłam oświadczenie woli o założeniu Fundacji na rzecz Migrantów Ukraińskich w Polsce – było to duże pozytywne wydarzenie w moim życiu i co najważniejsze, przemyślana przez lata decyzja. 4 grudnia podałam wniosek do Krajowego Sądu o rejestrację Fundacji w celu zdobycia osobowości prawnej. Istotnym faktem jest to, że jest to jedna z pierwszych organizacji powstających dzięki migrantom ukraińskim w Polsce i działająca na ich rzecz. Intensywna migracja ukraińska do Polski trwa od początku lat 90. XX wieku. Jednak niski społeczny status, niestabilność finansowa i sytuacja życiowa, skomplikowane procedury zakładania organizacji pozarządowych w Polsce przez te długie lata uniemożliwiały powstanie organizacji z pełną osobowością prawną, która zrzeszałaby ukraińskich migrantów i działałaby na rzecz ich praw.

Statut

>> Pobierz statut w formacie PDF<<

Aby prawidłowo wyświetlić statut, należy posiadać przeglądarkę plików PDF.
Pobierz przeglądarkę Adobe Acrobat Reader