wordpress themes.

Komu pomagamy

Działalność fundacji jest skierowana do migrantów, pomagamy między innymi:

W zakresie edukacji

 • osobom z zamiarem podjęcia/ kontynuacji studiów w Polsce

 • pomoc przy nostryfikacji dyplomów/ stopni naukowych

 • pomoc w znalezieniu grantów studenckich

 • pomoc przy wymianach studenckich

 • organizowanie klubów czytelnika oraz biblioteki multimedialnej

 • organizowanie szkoleń dla migrantów i pracodawców

W zakresie zatrudnienia

 • osobom pracującym z legalizacją pobytu

 • osobom poszukującym pracy/ stażu/ praktyk

 • pracodawcom w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

 • w trudnej sytuacji życiowej

 • w rozwoju ścieżki zawodowej

W zakresie promowania kultury

 • przedstawicielom ukraińskiej sztuki i literatury w Polsce

 • przedstawicielom polskiej sztuki i literatury w Ukrainie

 • pomoc w zakresie wymiany twórczych grup

 • organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych