wordpress themes.

Wiadomości

Spotkanie z pisarzem Włodziemierzem Arieniewem

[Kliknij żeby powiększyć]

Już wkrótce (koniec marca) odbędzię się seria spotkań ze znanym ukraińskim pisarzem Włodzimierzem Arieniewym – spotkania odbędą się m.in. w Bibliotecę Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 oraz w DK „Uśmiech” (Ożarów Mazowiecki). Spotkania odbędą się na specjalne zaporszenie Przezesa Zarządu Fundacji Ternopilska Mariji Jakubowycz. Więcej szczegółów już wkrótce a tym czasem prosimy zapoznać się z krótką notką biograficzną naszego gościa.

Włodzimierz Puzij (znany również pod literackim pseudonimem jak Włodzimierz Areniew) urodził się 1 października 1978 w Kijowie. Z lat szkolnych zachwycał się biologią. Należał do kółka młodych przyrodników przy Kijowskim zoo. W 1995 roku ukończył szkołę, ponieudanejpróbiedostać się na biologię, zaczął pracować dozorcą w tymże Kijowskim zoo.

Jesienią 1996 roku dostał się na studia do Instytutu dziennikarstwa przy KNU im. Т. Szewczenka(specjalizacja: dziennikarskie mistrzostwo, sprawyredaguwania i wydawnictwa). Studia ukończył z wyróżnieniem (dyplom magistra)w 2002 roku. W chwili obecnej jest asystentem katedry historii dziennikarstwa.

Pracuje w szerokim spektrum gatunków i tematów.  Wśród jego utworów można znaleźć i klasyczną fentasy(cykle „Kroniki Ніса”, „Gospodarz niebieskiego zwierzyńca”), surrealistyczną prozę(„Pod niebem błękitnym”), mistykę(„Koła na ziemi”), a także naukową fantastykę, dziecięce baśnie, fantastyczne humoreski i t. p. Jego twórczy dorobek na początek 2010 roku wynosi: 16 solowych książek i więcej setki publikacji do międzyautorskich zbiorów. Jego książki są wydawane w języku rosyjskim, ukraińskim, litewskim i polskim. Swoje pierwsze utwory pisał jeszcze w szkole, lecz poważnie zajął się pisarstwem w 1995 roku. Nierzadko sam tłumaczy swoje księgi z języka rosyjskiego na ukraiński. Jego pierwszy utwór artystyczny był wydrukowany w 1998 roku.

Pod swoim prawdziwym nazwiskiem jest znany jak krytyk literacki i dziennikarz. W różne lata współpracował z takimi edycjami jak: „Dzerkalotyżdnia” „Sehodnia”, „Realnośt fantastyki”, „Mir fantastyki”, „Fan-tastyka” i inne. Aktywnie pisze recenzje i artykuły analityczne, występuje z odczytami na konwentach i festiwalach fantastyki. Jego prace literacko-krytyczne nieraz były wyróżnione premiami, w tej liczbie – premią imienia OleksandraBieliajewa(2008).

Włodzimierz Puzij jest laureatem międzynarodowej ukraińsko-niemieckiej premii imienia Olesia Honczara(2001). Finalista niezależnej premii „Debiut”(Rosja). W 2004 roku na „eurokoni” był uznany jako lepszy młody autor Ukrainy.

Twórczość (w języku oryginału):

• «Охота на героя» (2000)

• «Книгоед» (у співавторстві з Юрієм Нікітінським) (2000 — рос., 2004 — укр.)

• «Монетка на удачу» (2003)

• «Бісова душа, або Заклятий скарб» (2003)

• «Правила гри» (2000 — рос., 2004 — укр., у 2 тт.)

• «Місто тисячі Дверей» (2004)

• «Паломничество жонглёра» (2005)

• «Дикі володарі» (2005)

• «Немой учитель» (2006)

• «Магус» (2006 — рос., 2007 — укр.)