wordpress themes.

Wiadomości

Zbieramy książki

Fundacja rozpoczyna zbiórkę ukraińskiej literatury oraz czasopism. Swą prośbę kierujemy do osób prywatnych, wydawnictw, organizacji pozarządowych oraz innych darczyńców.

Drodzy przyjaciele! W mieście Żyrardowie pod Warszawą, gdzie zarejestrowana jest Fundacja Ternopilska przy wsparciu władzy miasta Żyrardowa i powiatu Żyrardowskiego będzie otwarty dział ukraińskiej literatury przy miejskiej bibliotece. Zbieramy dobrą, jakościową literaturę dla biblioteki! Przyjaciele, odezwijcie się!  Liczymy na współpracę z wydawcami oraz środowiskami twórczymi!

Nasz nowy dział ukraińskiej książki – to nowy model wdrożenia ukraińskiej literatury w polskim środowisku gdzie przez lata przebywają obywatele Ukrainy i mają ogromne potrzeby w drukowanym słowie. Miejmy nadzieję, że taki nowy model pomyślnie przyjmie się w Żyrardowie, rozwinie się i zostanie wdrożony z czasem w wielu miejscowych bibliotekach w Polsce, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na ukraińską literaturę.

Książki, które biblioteka będzie otrzymywać od prywatnych ludzi, wydawców, pisarzy, organizacji będą przekazywane za pośrednictwem Fundacji Ternopilska. Budżet miejskiej biblioteki na 2011 rok nie przewiduje zakupu książek z Ukrainy, kupno literatury tradycyjnie odbywa się na polskim rynku książki. Dlatego dział ukraińskiej książki powstaje dzięki entuzjazmowi nieobojętnych dla literatury ludzi. Mamy nadzieję, że odezwie się dużo chętnych, którzy pomogą nam wypełnić nasz nowy dział piękną i wartościową ukraińską literaturą. Ukraińska książka będzie służyć promowaniu naszej kultury i tożsamości, pogłębieniu edukacji wzmocnieniu więzi kulturowych, będzie promować ukraińską literaturę w Polsce i Unii Europejskiej.

Otrzymane książki Fundacja Ternopilska będzie przekazywała do biblioteki, tam wszystkie książki będą katalogowane według zwyczajnego systemu katalogowania w bibliotece. W tej bibliotece od niedawna funkcjonuje internetowy katalog całego jej księgozbioru.

Adres biblioteki:

Biblioteka Miejska w Żyrardowie
ul. Mostowa 1
96-300 Żyrardów
Polska / Poland

Dla działu ukraińskiego Biblioteki Miejskiej
Więcej o bibliotece Miejskiej miasta Żyrardowa

Adres fundacji:

Fundacja Ternopilska
Marija Jakubowycz
ul.Narutowicza,32/6
96-300 Żyrardów
Polska / Poland

Tags: , , , ,